گالری تصاویر سایت دبیرستان پسرانه غیر دولتی پیام شهرستان فسا (دوره متوسطه اول) در بخش های مختلف حاوی تصاویری است که ضمن ارائه گزارش فعالیت های این آموزشگاه در سال های مختلف فعالیت دبیرستان پیام ، یادمان و خاطره ای نیز برای دانش آموزانی است که در این مدرسه تحصیل کرده یا در حال انجام تحصیل می باشند.بدون شک دیدن این تصاویر خاطرات شیرین زمان تحصیل را برای دانش آموزان زنده می کند.