تاریخ : دوشنبه، 19 شهريور ماه، 1397
موضوع : گزارش فعالیتهای مدرسه پیام

بازدید دبیرستان پیام از هنرستانهای فسا

دانش آموزان کلاس نهم دبیرستان پسرانه غیر دولتی پیام فسا به منظور آشنایی بیشتر با رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش در هفته مشاغل ار هنرستانهای شهید رجایی ، امام علی (ع) ، ذوالقدر و کشاورزی بازدید نمودند. این بازدیدها با هدف ترغیب دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی خود به شاخه های فنی و کار و دانش صورت گرفت.

 
بازدید دبیرستان پسرانه غیر دولتی پیام از هنرستانهای فسا

منبع این مقاله : :دبیرستان غیر انتفاعی پیام فسا
آدرس این مطلب : http://www.payamefasa.ir/194/بازدید-دبیرستان-پیام-از-هنرستانهای-فسا/