تاریخ : دوشنبه، 19 شهريور ماه، 1397
موضوع : گزارش فعالیتهای مدرسه پیام

گزارش تصویری انتخابات شورای دانش آموزی

در راستای تحقق اهداف پرورشی وزارت آموزش و پرورش و مشارکت عملی دانش آموزان در اداره امور مدرسه ، انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه غیر دولتی پیام (دوره اول) در روز دوشنبه 93/8/5 با نظم باشکوهی همراه با شور و شوق وصف ناپذیر دانش آموزان برگزار گردید که خلاصه ای از برگزاری این انتخابات در قالب تصویر به حضور شما تقدیم می داریم :

 

مشاهده گزارش تصویری

مشاهده تصاویر انتخابات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


گزارش تصویری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه غیر دولتی پیام دوره متوسطه اول

منبع این مقاله : :دبیرستان غیر انتفاعی پیام فسا
آدرس این مطلب : http://www.payamefasa.ir/117/گزارش-تصویری-انتخابات-شورای-دانش-آموزی-دبیرستان-پیام-فسا/